Bratislavský Pivný Maratón™ - Memoriál Dr. Karola Kundičku
založené 1896 - obnovené 1996
www.bpm.sk

Hlavná stránka

Symptómy spojené s pitím piva a ich riešenia (Beer Troubleshooting)

<< Vtipy 6 - Texty 2 >>

Symptóm: Studené a mokré nohy.
Chyba: Držíte pohár v zlom uhle.
Akcia: Otočte pohár tak, aby smeroval otvorom smerom ku stropu.

Symptóm: Teplé a mokré nohy.
Chyba: Zlá kontrola močového mechúra.
Riešenie: Postavte sa k najbližšiemu psovi, vynadajte majiteľovi za zlú výchovu .

Symptóm: Pivo nezvyklo bledé a bez chuti.
Chyba: Prázdny pohár.
Riešenie: Zožeň
te niekoho, kto vám kúpi nové pivo.

Symptóm: Protiľahlá stena je pokrytá žiariacimi svetlami.
Chyba: Spadli ste dozadu.
Riešenie: Nechajte sa vytiahnuť späť k baru.

Symptóm: Ústa plné cigaretových nedopalkov.
Chyba: Spadli ste dopredu.
Riešenie: Pozri riešenie vyššie.

Symptóm: Pivo bez chuti, predná strana košele mokrá.
Chyba: Ústa nie sú otvorené, alebo pohár je priložený k zlej časti tváre.
Riešenie: Odíďte na toaletu, trénujte pred zrkadlom.

Symptóm: Podlaha rozmazaná.
Chyba: Pozeráte sa cez dno prázdneho pohára.
Riešenie: Zožeňte niekoho, kto vám kúpi nové pivo.

Symptóm: Podlaha sa pohybuje.
Chyba: Vynášajú vás.
Riešenie: Uistite sa, že vás nesú do iného baru.

Symptóm: Miestnosť pôsobí neobvykle tmavo.
Chyba: Bar je už zatvorený.
Riešenie: Zistite u barmana svoju adresu.

Symptóm: Taxík má neobvyklé farby.
Chyba: Prekročená osobná miera konzumácie.
Riešenie: Zakryte si ústa.

Symptóm: Pivo je kryštálovo priezračné.
Chyba: Je to voda, niekto chce aby si vytriezvel.
Riešenie: Udri ho.

<< Vtipy 6 - Texty 2 >>

Hlavná stránka - Začiatok tejto stránky