Bratislavský Pivný Maratón™ - Memoriál Dr. Karola Kundičku
založené 1896 - obnovené 1996
www.bpm.sk

Hlavná stránka

Vývoj pravidiel - Aktuálne pravidlá - Hodnotenie - Otázky ku pravidlám a bodovaniu

Často spytované otázky ku pravidlám a bodovaniu

Počet členov závisí od pravidiel jednotlivého podujatia, doporučený počet je 4 až 6, hlavne z praktických dôvodov ako kapacita stola v krčmách, dobrá zábava, prirodzený rozpad družstva pod vplyvom alkoholu.

Samozrejme, diváci, fanynky, sponzori, iní podporovatelia a menej schopní pijani sú srdečne vítaní.

Nie, pretože by sa to dalo zneužívať na maratón medzi dvoma krčmami.

Pivo nemusí byť čapované, ale musí byť pollitrové.

Jednou skupinou dôvodov sú fyziologické, alkohol pôsobí silnejšie na ženy a ženy majú nižšiu priemernú váhu. Druhou skupinou sú dôvody spoločensko-propagačné, zvýšenie účasti žien na pivnom maratóne.

V prípade, že vynechá niektorú krčmu znamená to jeho odstúpenie od súťaže.

V momente, keď v krčme aspoň polovica družstva dopije svoje pivo, musia zvyšní členovia dopiť svoje pivo najneskôr do 10 minút. Ak to niekto nestihne vypadáva z oficiálnej súťaže.

Zápisnica je písomný popis udalostí spojených s postupom družstva, existujú povinné zápisy a dobrovoľné zápisy. Zápisnica je veľmi zaujímavý doklad niekoľko dní po skončení maratónu, hlavne ak obsahuje široký opis javov, s ktorými sa človek stretáva počas vlastnej opitosti. Niektoré z dlhoročných účastníkov si vedú aj foto, video, audio dokumentáciu, ako aj odkladajú zvyšky niektorých predmetov spojených s BPM. Povinné zápisy v zápisnicu sú menoslov členov družstva, potvrdenie usporiadateľa o registrácií, časy príchodov a odchodov do podniku, potvrdenie nákupu piva a jeho následnej konzumácie pracovníkom podniku a pečiatkou podniku (ak to nie je možné podpisom dvoch nezávislých svedkov), časy prvého, druhého a tretieho, kapitulácie jednotlivých členov s podpisom kapitulujúceho (ak je to možné), horské prémie.

Body môžeš získať za pitie horskej prémie (0,05 l tvrdého alkoholu), za iné nápoje ako víno, likéry a podobné nie je možné body získať. Môžeš ich však počas maratónu piť.

Áno, ale do bodového hodnotenia sa počíta iba jedno pivo.

Tým že niekto vypije 0,05 l tvrdého alkoholu (minimálne 38 % alkoholu) v krčme, kde dopije aj pivo získava účastník body za horskú prémiu. Body môže získať len za jednu horskú prémiu v jednej krčme. Na vypitie horskej prémie sa tiež vzťahuje pravidlo o dopití do 10 minút od momentu, keď polovica družstva dopije svoje pivá.

V rámci súťaže jednotlivcov vyhráva, ten kto má najviac bodov. V rámci súťaže družstiev vyhráva družstvo s najlepším priemerným počtom bodov jednotlivých členov družstva. Podmienkou je včasné doručenie zápisnice do rúk organizátora.

Hlavná stránka - Začiatok tejto stránky