Bratislavský Pivný Maratón™ - Memoriál Dr. Karola Kundičku
založené 1896 - obnovené 1996
www.bpm.sk

Hlavná stránka

Vývoj pravidiel - Aktuálne pravidlá - Hodnotenie - Otázky ku pravidlám a bodovaniu

Pravidlá

§1 Súťaže sa zúčastňujú jednotlivci v družstvách.

§2 Účastníci pijú pivo vždy v inej krčme.

§3 V každej krčme vypije každý účastník práve jedno pivo s 10° a viac stupňami. Účastníci mužského pohlavia piju veľké pivá s objemom 0,5 l a účastníčky ženského pohlavia piju malé pivá s objemom 0,3 l.

§4 Keď približne polovica družstva dopije (dvaja zo štyroch, traja z piatich), musí zvyšok družstva dopiť do 10 minút.

§5 Jednotliví členovia družstva sa môžu vzdať účasti v ľubovolný okamih, podpísaním kapitulácie.

§6 Účastníci musia mať po celý čas viditeľne umiestnenú kartičku s menom a menom družstva.

§7 Žiaden člen družstva nesmie počas súťaže spať ani byť v bezvedomom stave dlhšie ako 60 minút. Ak tento čas prekročí považuje sa to za kapituláciu.

§8 Účastníci môžu užívať horské prémie. Horská prémia je 0,05 l tvrdého alkoholu a užíva sa vypitím.

§9 Účastník, ktorý zostal v družstve sám sa môže pripojiť k ľubovoľnému družstvu alebo podobne postihnutému jedincovi.

§10 Družstvo musí počas trvania súťaže viesť zápisnicu.

§11 Účastníci sú povinný šíriť dobré meno Bratislavského Pivného Maratónu ™.

 

Hodnotenie

Podmienkou hodnotenia je doručenie kópie zápisnice do rúk organizátorov do 7 dní od začiatku súťaže.

Hodnotenie družstiev

Družstvá musia mať na začiatku viac ako 4-6 členov.
Družstvá sú hodnotené podľa priemeru bodov jednotlivých členov.
Družstvá súťažia v 3 kategóriách: mužskej, ženskej a zmiešanej.

Hodnotenie jednotlivcov

Jednotlivci musia byť členmi družstva.
Jednotlivci sa v rámci družstva hodnotia podľa pravidiel, ktoré si určia členovia družstva (napríklad: rýchlosť, čistota štýlu, synchronizácia, umelecký dojem, originalita, technika, technológia).
Jednotlivci z rôznych družstiev sa hodnotia nasledovne:

Účasť 1 bod
Prvé až štvrté pivo 1 bod
Piate až ôsme pivo 2 body
Deviate a každé nasledujúce pivo 4 body
Horská prémia 2 body
Najlepší jednotlivci sú tí, ktorí majú najviac bodov. 

Hlavná stránka - Začiatok tejto stránky